Logo
mail telgesa@post.5ci.lt
info@telgesa.lt
mail 8 698 44304
Starteriai ir gereratoriai logo

Starteriu ir generatoriu remontas / Rekomendacijos

 

Rekomendacijos automobilio elektros įrangos eksploatacijai:


1. Elektros instaliacija automobilyje privalo būti tvarkinga, nuolat prižiūrima. Elektros laidai privalo būti automobilio gamintojo numatytoje vietoje, tinkamai pritvirtinti ir švarūs tai yra be dulkių, purvo, tepalų ar techninių skysčių apnašo. Laidų antgaliai ir jungtys taip pat privalo būti švarūs, tinkamai prijungti ir galintys užtikrinti puikų sujungimų kontaktą.
2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga. Tai reiškia, kad akumuliatorius parinktas pagal automobilio gamintojo nustatytus reikalavimus. Tikėtina, kad akumuliatorių baterijos gamintojas nurodys tą patį pasirinkimą. Pagrindinės akumuliatoriaus charakteristikos yra šios: akumuliatoriaus įtampa, akumuliatoriaus talpa, akumuliatoriaus momentinės srovės dydis, akumuliatorių baterijos gabaritai.
3. Akumuliatorius privalo būti pilnai įkrautas. Tikrinama akumuliatoriaus baterijų elektrolito tankis aerometriniu matuokliu arba elektroniniu-optiniu matuokliu. Pilnai įkrautos akumuliatorių baterijos elektrolito tankis Lietuvos klimatinėmis sąlygomis privalo būti 1,27 ±0,01 g/cm3 , prie + 20 0 C aplinkos temperatūros. Esant kitai temperatūrai elektrolito tankiui nustatyti reikia pasinaudoti koregavimo koeficientais. Elektrolito lygis turi būti 10 – 15 mm virš separatoriaus. Kai trūksta elektrolito, jo lygį papildyti galima pilant distiliuotą vandenį.
   ˚ Pilnai įkrauto akumuliatoriaus įtampa prie aplinkos temperatūros + 20 0 C privalo būti 12,5 V.
   ˚ Akumuliatorius automobilyje turi būti švarus ir sausas, patikimai pritvirtintas automobilyje jam skirtoje vietoje. Akumuliatoriaus gnybtams ir jų prijungimui automobilio elektros įrangos turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Sujungimai turi būti švarūs, jei reikia sutepti plonu techninio vazelino arba panašių savybių tepalu.
   ˚ Jungiamieji laidai prie akumuliatoriaus gnybtų turi būti reikiamo skerspjūvio ploto, švarūs, nepažeisti mechaniškai tai yra techniškai tvarkingi.
4. Draudžiama tikrinti akumuliatoriaus galią tiesiogiai sujungiant akumuliatoriaus gnybtus.
5. Iškrautą akumuliatorių reikia nedelsiant įkrauti, nes kitaip nei įkrovus stacionariu įkrovikliu baterija neįgaus buvusio pajėgumo, o esant minusiniai temperatūrai elektrolitas gali net užšalti, o tai jau akumuliatorių sugadins nepataisomai.
6. Jei akumuliatorius eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis, tai yra dažniausiai važinėjant tik po miestą, nuolat naudojant žibintus, naudojant papildomą elektros įrangą (dažnai nenumatytą automobilio gamintojo) būtina dažnai kontroliuoti akumuliatoriaus būklę, elektrolito lygį, tankį ir jei reikia įkrauti akumuliatorių naudojant išorinį-stacionarinį įkroviklį.
7. Kartą per mėnesį reikėtu patikrinti elektrolito tankį. Jei tankis yra žemiau 1,21 g/cm3  būtina įkrauti akumuliatorių. Elektrolito tankis po automobilio eksploatacijos arba įkrovimo gali būti tinkamas tik praėjus ne mažiau kaip 8 valandoms.
8. Įkraunant akumuliatorių reikia išsukti baterijų ventiliacinių angų kamščius arba kitaip įsitikinti, kad kiekvienos atskiros baterijos ventiliacijos angos ir kanalai neužkimšti, tai yra pralaidūs, įkrovimo metu gausiai išsiskiriančioms vandenilio dujoms. Šių dujų mišinys su ore esančiu deguonimi yra labai pavojingas sprogimui, todėl būtina vengti bet kokių atviros ugnies šaltinių akumuliatoriaus įkrovimo metu ar po ilgesnio važiavimo.
9. Pradėti įkrovimą rekomenduojama dešimt kartų mažesne srove nei akumuliatoriaus talpa (pvz. 60Ah talpos akumuliatoriaus įkrovimo srovė turėtų būti 6A). Įkrovimo metu aplinkos temperatūra ( ir akumuliatoriaus ) rekomenduojama ne žemesnė kaip 10 0 C. Stipriai iškrautą akumuliatorių tenka krauti apie 24 valandas. Akumuliatorius laikomas pilnai įkrautu kai dvi paskutines įkrovimo valandas pasiekti kontroliniai parametrai elektrolito tankis 1,27 ±0,01 g/cm3  ir akumuliatoriaus gnybtų įtampa apie 13,5 V- 14,0 V nesikeičia.
 
Generatoriaus eksploatacijos taisyklės:


1.  Tik tvarkingas ir gerai veikiantis automobilio generatorius nekels Jums rūpesčių ir užtikrins patikimą automobilio elektros ie elektronikos sistemų darbą.
2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga tai yra reikiamos talpos ir pilnai įkrauta.
3. Generatoriaus eksploatacinės sąlygos turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus automobilio gamintojo tai yra reikiamo modelio ir tinkamai įtemtas generatoriaus pavaros dirželis, privalo būti gamintojo numatytos purvo apsaugos, apsaugančios agregatą nuo kelio purvo bei kitokių nešvarumų (alyvos, hidro skysčių, antifrizo) patekimo į agregato vidų.
4. Neleistina eksploatuoti generatoriaus esant jo gedimui pvz. Sklinda pašaliniai garsai, pulsuoja automobilio šviesos ir panašiems veiksniams.
5. Negalima atjungti akumuliatoriaus veikiant automobilio varikliui nes gali perdegti diodų tiltelis arba rele reguliatorius.
6. Negalima vykdyti pagalbinio kito automobilio variklio paleidimo net tam skirtais laidais esant paleistam tai yra veikiančiam savo automobilio varikliui, nes gali perdegti generatoriaus diodų tiltelis.
7. Neleistina eksploatuoti generatoriaus, sugedus kitiems mechanizmams montuojamiems ant generatoriaus rotoriaus ašies tai yra siurbliams, skriemuliams – movoms ir panašiems mechanizmams.

Starterio eksploatacijos taisyklės:
1. Tik tvarkingas ir gerai veikiantis automobilio starteris nekels Jums rūpesčių paleidžiant automobilio variklį net šaltą žiemą. Kiti automobilio agregatai ir sistemos privalo veikti taip pat nepriekaištingai.
2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga tai yra reikiamos talpos ir pilnai įkrauta.
3. Starterio eksploatacinės sąlygos turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus automobilio gamintojo tai yra turi būti pilnai pritvirtintas visais numatytais tvirtinimo elementais. Turi būti gamintojo numatytos apsaugos, saugančios agregatą nuo purvo, alyvos, hidro skysčių, antifrizo patekimo ant agregato ar net į jo vidų.
4. Variklio techniniai parametrai: kompresija, uždegimo paskubos kampas, uždegimo žvakių būklė benzininiuose varikliuose ir kaitinimo žvakių būklė dyzeliniuose varikliuose, variklinės alyvos klampa ir kt. Turi atitikti automobilio gamintojo techninius reikalavimus.
5. Starterio įjungimų skaičius negali būti begalinis. Jeigu automobilio variklis pasileidžia sunkiai arba visai nepasileidžia, starterio įjungimo variklio paleidimui ribinis kiekis 3 kartus po 5 – 10 sekundžių su 1 minutės pertraukomis tarp bandymų. Jei starteris suveikė bet variklis nepasileido, vadinasi variklio nepasileidimo priežastis yra variklio gedimas (esant normalioms klimatinėms sąlygoms, o ne žiemos ar kitoms ekstremalioms sąlygoms).
6. Konstruktyviai atskira nuo starterio atraminė starterio inkaro įvorė turi būti standartinė, savo vietoje, tinkamai patepta tai yra techniškai tvarkinga.
 
Naujo gaminio (starterio arba generatoriaus) montavimo ir patikrinimo automobilyje reikalavimų ir rekomendacijų sąrašas:


1. Gaminys turi būti pastatytas atitinkamą kvalifikaciją turinčiais darbuotojais su pakankama patirtimi šioje srityje, specializuotose dirbtuvėse;
2. Visi surinkimo taškai turi būti švarūs ir nuvalyti nuo korozijos;
3. Tikslus ir kokybiškas mechaninis sutvirtinimas;
4. Nuvalyti elektros laidų klemai atitinkančiose grandinėse.
Generatoriams:
a. patikrinta diržo kokybė ir teisingas įtempimas;
b. patikrinti pajungimo klemai ir įtampos atitikimas jų gnybtuose;
c. akumuliatorius turi būti patikrintas ir pakrautas ne mažiau 4 valandų arba 75% savo talpumo;
d. generatoriaus išduodama įtampa turi būti tikrinama ant generatoriaus gnybtų (nenuimant klemų) ant tuščios eigos apsukų ( srovė turi būti iki 20 A) įtampa 13,8 - 14,5 V (27,8 – 28,5 V);
e. prie nominalių apsukų – jungiant papildomą apkrovą;
f. skydelyje signalizacija turi rodyti generatoriaus krovimą;
g. kompiuterių valdomam generatoriui turi būti papildomai patikrinta kompiuterine programa;
h. jėgos laiduose įtampos kritimas neturi viršyti 0,25 V;
i. generatoriaus korpuso temperatūra neturi viršyti 800.
Starteriams:
a. patikrinta degimo spynelė ir tarpinės jungimo relės;
b. patikrinta smagračio dantračio dantų kokybė;
c. akumuliatorius turi būti patikrintas ir pakrautas;
d. užtikrintas starterio įjungimas ir išjungimas;
e. starteris turi įsijungti ir suktis be pašalinių garsų.

 

Garantijos sąlygos:


1. Garantija taikoma visiems  UAB  „Telgesa“ parduotiems naujiems starteriams ir generatoriams (nauji gaminiai).
2. UAB  „Telgesa“ garantuoja, kad naujų gaminių eksploataciniai parametrai atitinka normatyvinėje techninėje dokumentacijoje nurodytus parametrus reikšmių ribose.
3. Naujiems gaminiams suteikiama 6 mėnesių garantija.
4. Garantinio laikotarpio metų pirkėjas turi teisę į nemokamą viso naujo gaminio pakeitimą arba nekokybiškų detalių, kurių gedimai išaiškėjo per garantinį laikotarpį, pakeitimą. Naujam gaminiui arba pakeistoms detalėms garantijos sąlygos galioja likusį laiką.
5. Garantinis remontas arba detalių keitimas atliekamas tik pateikus pirkimo dokumentą, užsakymo numeris turi atitikti nurodyta garantiniame lape.
6. Pretenzijos priimamos, jei pirkėjas laikėsi garantinių sąlygų, montavimo instrukcijų ir UAB „Telgesa“ rekomendacijų bei techniškai teisingai eksploatavo automobilį.
7. Pretenzijos garantiniame laikotarpyje priimamos raštu ir gaminiai yra keičiami arba gedimai šalinami nemokamai per 3 dienas, jei sandėlyje yra atitinkamų detalių.
 
Garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu:


1. atsiradus gedimui nauji gaminiai nebuvo nedelsiant pristatyti į UAB  „Telgesa“ tokiame stovyje, kaip jie buvo nuimti nuo automobilio (neardyti ir neplauti);
2. kai nauji gaminiai stipriai aprūdiję, užteršti dėl netinkamų eksploatacinių sąlygų;
3. gedimai įvyko dėl pirkėjo kaltės - nekvalifikuoto pastatymo, pajungimo, eksploatacijos taisyklių nesilaikymo. Detalusis rekomendacijų ir reikalavimų sąrašas yra pateiktas lapo apačioje.
4. kai UAB  „Telgesa“ dirbtuvėje ar esant reikalui nepriklausoma ekspertų komisija nustatė, kad pirkėjas nesilaikė garantinių sąlygų.
UAB „Telgesa“ neatsako už patirtas išlaidas, susijusias su transporto priemonės vilkimu, starterio arba generatoriaus nuėmimu-pastatymu, ar kitokias, kurios gali kilti sugedus agregatui garantinio laikotarpio metu.
Pastaba: kaip rodo daugiametė praktika, 90% reklamacijų neatitinka garantinio taisymo sąlygų. Dažniausiai pakartotinį gedimą sukelia tas pats elementas, dėl kurio kilo ir pirmasis: pažeista akumuliatoriaus sekcija, netvarkinga elektros įranga, degimo spyna, smagračio vainikas... Klausimo „o kas ten dar galėtų būti?“ šaknys gali siekti įvairius paties automobilio defektus.
Galiausiai, nekeiskite vietomis baterijos polių, atsargiai plaukite ir džiovinkite variklį, tikrindami įtampą neatjunginėkite klemų ir atsiminkite, kad balos ir pelkės labai kenkia net ir džipui.

1.  Tik tvarkingas ir gerai veikiantis automobilio generatorius nekels Jums rūpesčių ir užtikrins patikimą automobilio elektros ie elektronikos sistemų darbą.
2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga tai yra reikiamos talpos ir pilnai įkrauta.
3. Generatoriaus eksploatacinės sąlygos turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus automobilio gamintojo tai yra reikiamo modelio ir tinkamai įtemtas generatoriaus pavaros dirželis, privalo būti gamintojo numatytos purvo apsaugos, apsaugančios agregatą nuo kelio purvo bei kitokių nešvarumų (alyvos, hidro skysčių, antifrizo) patekimo į agregato vidų.
4. Neleistina eksploatuoti generatoriaus esant jo gedimui pvz. Sklinda pašaliniai garsai, pulsuoja automobilio šviesos ir panašiems veiksniams.
5. Negalima atjungti akumuliatoriaus veikiant automobilio varikliui nes gali perdegti diodų tiltelis arba rele reguliatorius.
6. Negalima vykdyti pagalbinio kito automobilio variklio paleidimo net tam skirtais laidais esant paleistam tai yra veikiančiam savo automobilio varikliui, nes gali perdegti generatoriaus diodų tiltelis.
7. Neleistina eksploatuoti generatoriaus, sugedus kitiems mechanizmams montuojamiems ant generatoriaus rotoriaus ašies tai yra siurbliams, skriemuliams – movoms ir panašiems mechanizmams.

Starterio eksploatacijos taisyklės:
1. Tik tvarkingas ir gerai veikiantis automobilio starteris nekels Jums rūpesčių paleidžiant automobilio variklį net šaltą žiemą. Kiti automobilio agregatai ir sistemos privalo veikti taip pat nepriekaištingai.
2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga tai yra reikiamos talpos ir pilnai įkrauta.
3. Starterio eksploatacinės sąlygos turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus automobilio gamintojo tai yra turi būti pilnai pritvirtintas visais numatytais tvirtinimo elementais. Turi būti gamintojo numatytos apsaugos, saugančios agregatą nuo purvo, alyvos, hidro skysčių, antifrizo patekimo ant agregato ar net į jo vidų.
4. Variklio techniniai parametrai: kompresija, uždegimo paskubos kampas, uždegimo žvakių būklė benzininiuose varikliuose ir kaitinimo žvakių būklė dyzeliniuose varikliuose, variklinės alyvos klampa ir kt. Turi atitikti automobilio gamintojo techninius reikalavimus.
5. Starterio įjungimų skaičius negali būti begalinis. Jeigu automobilio variklis pasileidžia sunkiai arba visai nepasileidžia, starterio įjungimo variklio paleidimui ribinis kiekis 3 kartus po 5 – 10 sekundžių su 1 minutės pertraukomis tarp bandymų. Jei starteris suveikė bet variklis nepasileido, vadinasi variklio nepasileidimo priežastis yra variklio gedimas (esant normalioms klimatinėms sąlygoms, o ne žiemos ar kitoms ekstremalioms sąlygoms).
6. Konstruktyviai atskira nuo starterio atraminė starterio inkaro įvorė turi būti standartinė, savo vietoje, tinkamai patepta tai yra techniškai tvarkinga.
 
Naujo gaminio (starterio arba generatoriaus) montavimo ir patikrinimo automobilyje reikalavimų ir rekomendacijų sąrašas:


1. Gaminys turi būti pastatytas atitinkamą kvalifikaciją turinčiais darbuotojais su pakankama patirtimi šioje srityje, specializuotose dirbtuvėse;
2. Visi surinkimo taškai turi būti švarūs ir nuvalyti nuo korozijos;
3. Tikslus ir kokybiškas mechaninis sutvirtinimas;
4. Nuvalyti elektros laidų klemai atitinkančiose grandinėse.
Generatoriams:
a. patikrinta diržo kokybė ir teisingas įtempimas;
b. patikrinti pajungimo klemai ir įtampos atitikimas jų gnybtuose;
c. akumuliatorius turi būti patikrintas ir pakrautas ne mažiau 4 valandų arba 75% savo talpumo;
d. generatoriaus išduodama įtampa turi būti tikrinama ant generatoriaus gnybtų (nenuimant klemų) ant tuščios eigos apsukų ( srovė turi būti iki 20 A) įtampa 13,8 - 14,5 V (27,8 – 28,5 V);
e. prie nominalių apsukų – jungiant papildomą apkrovą;
f. skydelyje signalizacija turi rodyti generatoriaus krovimą;
g. kompiuterių valdomam generatoriui turi būti papildomai patikrinta kompiuterine programa;
h. jėgos laiduose įtampos kritimas neturi viršyti 0,25 V;
i. generatoriaus korpuso temperatūra neturi viršyti 800.
Starteriams:
a. patikrinta degimo spynelė ir tarpinės jungimo relės;
b. patikrinta smagračio dantračio dantų kokybė;
c. akumuliatorius turi būti patikrintas ir pakrautas;
d. užtikrintas starterio įjungimas ir išjungimas;
e. starteris turi įsijungti ir suktis be pašalinių garsų.

 

Garantijos sąlygos:


1. Garantija taikoma visiems  UAB  „Telgesa“ parduotiems naujiems starteriams ir generatoriams (nauji gaminiai).
2. UAB  „Telgesa“ garantuoja, kad naujų gaminių eksploataciniai parametrai atitinka normatyvinėje techninėje dokumentacijoje nurodytus parametrus reikšmių ribose.
3. Naujiems gaminiams suteikiama 6 mėnesių garantija.
4. Garantinio laikotarpio metų pirkėjas turi teisę į nemokamą viso naujo gaminio pakeitimą arba nekokybiškų detalių, kurių gedimai išaiškėjo per garantinį laikotarpį, pakeitimą. Naujam gaminiui arba pakeistoms detalėms garantijos sąlygos galioja likusį laiką.
5. Garantinis remontas arba detalių keitimas atliekamas tik pateikus pirkimo dokumentą, užsakymo numeris turi atitikti nurodyta garantiniame lape.
6. Pretenzijos priimamos, jei pirkėjas laikėsi garantinių sąlygų, montavimo instrukcijų ir UAB „Telgesa“ rekomendacijų bei techniškai teisingai eksploatavo automobilį.
7. Pretenzijos garantiniame laikotarpyje priimamos raštu ir gaminiai yra keičiami arba gedimai šalinami nemokamai per 3 dienas, jei sandėlyje yra atitinkamų detalių.
 
Garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu:


1. atsiradus gedimui nauji gaminiai nebuvo nedelsiant pristatyti į UAB  „Telgesa“ tokiame stovyje, kaip jie buvo nuimti nuo automobilio (neardyti ir neplauti);
2. kai nauji gaminiai stipriai aprūdiję, užteršti dėl netinkamų eksploatacinių sąlygų;
3. gedimai įvyko dėl pirkėjo kaltės - nekvalifikuoto pastatymo, pajungimo, eksploatacijos taisyklių nesilaikymo. Detalusis rekomendacijų ir reikalavimų sąrašas yra pateiktas lapo apačioje.
4. kai UAB  „Telgesa“ dirbtuvėje ar esant reikalui nepriklausoma ekspertų komisija nustatė, kad pirkėjas nesilaikė garantinių sąlygų.
UAB „Telgesa“ neatsako už patirtas išlaidas, susijusias su transporto priemonės vilkimu, starterio arba generatoriaus nuėmimu-pastatymu, ar kitokias, kurios gali kilti sugedus agregatui garantinio laikotarpio metu.
Pastaba: kaip rodo daugiametė praktika, 90% reklamacijų neatitinka garantinio taisymo sąlygų. Dažniausiai pakartotinį gedimą sukelia tas pats elementas, dėl kurio kilo ir pirmasis: pažeista akumuliatoriaus sekcija, netvarkinga elektros įranga, degimo spyna, smagračio vainikas... Klausimo „o kas ten dar galėtų būti?“ šaknys gali siekti įvairius paties automobilio defektus.
Galiausiai, nekeiskite vietomis baterijos polių, atsargiai plaukite ir džiovinkite variklį, tikrindami įtampą neatjunginėkite klemų ir atsiminkite, kad balos ir pelkės labai kenkia net ir džipui.


Generatorių remontas, starterių remontas,

generatoriai, starteriai,

auto elektriko paslaugos